EMDR

Emdr açılımıyla göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme, psikoterapi tekniği olarak yerini almıştır. Emdr, sadece travmaya yönelik değil bir çok psikolojik rahatsızlıkta etkili olan bir tekniktir. Beyinde yeni bir bilgi veya deneyim söz konusu oluğunda bunu duygu, düşünce, ses, koku olarak işler ve işlevsel hale getirir. İşlevsel olan bilgi sağlıklı olduğunda öğrenme meydana gelirken travma söz konusu olduğunda öğrenme gerçekleşmez, olaylar olduğu şekliyle depolanır ve kişinin gelecek yaşantısını olumsuz etkiler. Bu olumsuz etkiler tetikleyici unsurlarla beraber ortaya çıkar ve kişi tekrar aynı şeyi yaşıyormuş gibi hissedebilir. Emdr bozulmuş olan yapıyı bulup tekrar çalışması için işlemleme yapar. Yapılan işlemlemeyle öğrenme gerçekleşir ve travmatik etki ortadan kalkar.

Emdr tekniği 8 aşamadan oluşmaktadır. Danışanın geçmişi, hazırlık aşaması, değerlendirme, duyarsızlaştırma, yerleştirme, beden tarama , kapanış ve yeniden değerlendirme olarak aşamaları vardır. 

Emdr tekniği, emdr eğitimi almış olan uzmanlar tarafından yapılması uygundur. Süreç ise kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Danışanın terapiye başladığı ilk seanstan EMDR yapılması uygun değildir. Bu tekniğinde diğer terapi teknikleri gibi bir işleyişi vardır.  Emdr terapisindeki tek hedef rahatsızlık veren semptomu ortadan kaldırmak değil aynı zamanda yeni bakış açıları kazandırarak gelişim sağlamasıdırB